Investujte do budúcnosti
uTerra je transformácia zdravia pôdy na celom svete
Revolúcia v poľnohospodárstve - pôdny elixír a substrát uTerra
Parametre projektu
Celkové investície
Dynamická doba návratnosti
Horizont výpočtu
Jednoduchá doba návratnosti
20 mil. USD
1,95 roka*
10 rokov
1,79 roka*
Nultá fáza projektu
1. rok
*od začiatku projektu, ktorý počíta až s 2 rokmi predinvestičnej (nulovej) fázy
Klaster udržateľnej biosféry
Naše poslanie: Omladenie Zeme, hektár po hektári
uTerra je v čele zelenej revolúcie. Veríme, že kľúčom k prosperujúcej biosfére a zdravým živým organizmom vrátane ľudí je zdravá pôda.
o spoločnosti uTerra
Pridajte sa k nám, keď vraciame život na zem a začíname cestu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu
uTerra nie je len ekologický startup, je to biznis, ktorý dodržiava transparentné investičné cykly. Investovaním spolu s nami nielenže podporíte ekológiu, ale máte aj možnosť dostávať výnos. Buďte súčasťou zmeny a rastu
Investícia do zelenej budúcnosti
Prečo sa oplatí investovať do uTerra
Ročný plán realizácie produktu
Plán realizácie projektu
Objem produkcie
Ročný príjem
Realizácia projektu
Názov
1 100 000
Pôdny elixír uTerra (1 l) | USD
3 520 000
3 960 000
3 960 000
4 180 000
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
5 156 250
Pôdny elixír uTerra oasis (1 л.) | USD
16 500 000
18 562 500
18 562 500
19 593 750
55 000
Pôdny elixír uTerra oasis (1000 l) | USD
176 000
198 000
198 000
209 000
275 000
Pôdny elixír uTerra oasis (1000 l) | USD
880 000
990 000
990 000
1 045 000
55 000
Organické hnojivo „Biohumus“ uTerra MENA | USD
176 000
198 000
198 000
209 000
63 866
Realizácia skleníkovej produkcie (zakrytá pôda) | USD
204 370
229 916
229 916
242 690
38 994
Realizácia skleníkovej produkcie (otvorená pôda) | USD
124 781
140 379
140 379
148 177
Názov
l
Pôdny elixír uTerra (fľaša 1 l)
2 000 000
Merná jednotka
Množstvo
l
Pôdny elixír uTerra oasis (fľaša 1 l)
7 500 000
t
Pôdny elixír uTerra (europaleta 1000 l)
100
t
Pôdny elixír uTerra uTerra oasis (europaleta 1000 l)
400
kg
Organické hnojivo „Biohumus“ uTerra MENA
200 000
kg
Realizácia produkcie biosférického komplexu
300
Výstavba závodu
Sputenie výroby
Realizácia produkcie
Prenájom pozemkov a výstavba výrobného objektu
Nastavovanie plnohodnotnej výroby s perspektívou ďalšieho rozširovania
Veľkoobchodný a maloobchodný predaj hotovej produkcie
Získanie výnosu
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Výstavba výrobných liniek uTerra v SAE s cieľom rozšíriť podnikanie na výrobu biohumusu
Informácie o cieli investovania a podmienkach
Zvoľte si vyhovujúcu ponuku z celého spektra. Investičné balíčky sú od 1 000 do 100 000 USD
Investičné balíčky
Použitie pôdneho elixíru uTerra v kombinácii s prirodzene sa vyskytujúcim organickým drobivým biohumusom poskytuje zvýšenie výťažku o 35-50% alebo viac
Indikátory uTerra
Uskutočníme 3 kolá investovania do tohto projektu, ktorý mení svet. Stihnite investovať, pretože teraz je už 2. kolo
Aktuálne kolo investovania
Transparentné investičné podmienky a oficiálna registrácia transakcie, aby ste sa cítili čo najkomfortnejšie
Zaregistrovanie obchodu
Až do 30 %* ročne môžu dostávať investori počas celého investičného obdobia
Očakávaná ziskovosť
po nulovom cykle (do 2 rokov)
Výplata výnosu*
Sme si istí, že budete chcieť aj naďalej dostávať výnos z tohto projektu, preto sme poskytli možnosť predĺženia
Predĺženie
Práve taký termín je potrebný na to, aby ste dosiahli čo najlepšiu ziskovosť svojich investovaných prostriedkov.
Termín investícií
Investície je možné uskutočniť pohodlným spôsobom prostredníctvom bankových prevodov, a tiež prostredníctvom platobných systémov
Spôsoby platby za investície
*V závislosti od výšky investície a výnosu spoločnosti. Nie je to záruka ani prísľub
Oboznámte sa s analýzou trhu, obchodným modelom, konkurenčnou analýzou, stratégiou uvedenia na trh a ďalšími parametrami projektu v biznis pláne
Oboznámiť sa
Podrobná projektová dokumentácia
Informácie o cieli investovania a podmienkach
po-pi od 8:00 do 17:00 mosk. času
sme vždy pripravení vám odpovedať
Copyright © 2023 SWI Inc.
Address : Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.